نگهداری و تعمیرات ماشین آلات

folder_open{[1]}
commentبدون دیدگاه
توزین لودر

اهمیت فن نگهداری و تعمیرات ماشین آلات راهسازی و معدنی که جزء کالاهای سرمایه ای کشور منظور می گردند لزوم كنترل جامع و منسجم بر روي عملكرد ماشين آلات در هر واحد صنعتي، نيازي است كه بدون شك اهميت بسيار زيادي در تحقق اهداف از پيش تعيين شده در هر شركت دارد و با افزایش تنوع اینگونه ماشین آلات برای استفاده بهینه و افزایش طول عمر آنها اجرای یک برنامه دقیق پیشگیرانه تعمیرات زودرس و جلوگیری از توقف و مصرف بی رویه قطعات یدکی در ماشین آلات و کاهش مصرف سوخت امری است اجتناب ناپذیر که برای رسیدن به این منظور  گروه صنعتی ماشین توزین طرح اجرایی مشروح زیر را ارائه می کند:

الف ) اجرای طرح گردش کار سرویس و نگهداری ماشین آلات
این طرح اجرایی به منظور منظم شدن سیستم سرویس و نگهداری کلیه خودروها و ماشین آلات شرکت تدوین شده و برای اجرای آن به نحو شایسته ، ضروری است کلیه مبادی ذیربط در مرکز و شعب ، در انجام آن همکاری نمایند و همه را نیز نسبت به اجرای آن ترغیب کنند. طرح حاضر شامل فرم های زیر می باشد :
۱- کارت سرویس
۲- دفترچه سرویس و نگهداری
۳- کارت کنترل سرویس

با در اختيار داشتن چنين سيستم مكانيزه، عمليات تعميرات و نگهداري در سازمان هدفمند شده كه خود گامي در جهت بهره‌ وري از امکانات است. از طرفي هشدارهاي به موقع دررابطه با تعمير، تعويض و يا تجهيز ماشين آلات موجب مي‌شود كه توقفات ناخواسته ماشین­آلات به حداقل برسداز فرم های فوق موارد ۱ و ۳ در کلیه خودروها و ماشین آلات کاربرد مشابه دارد و دفترچه سرویس و نگهداری برای هر نوع دستگاه به طور اختصاصی تنظیم شود . ضمناً یادآور می شود که لفظ دستگاه ، در کلیه موارد به معنی اعم ماشین آلات و خودروهای سبک و سنگین به کار رفته است.
اکنون به معرفی فرمهای فوق می پردازیم :
۱- کارت سرویس : این کارت جهت آگاهی راننده از وضعیت سرویس های مقدماتی دستگاه صادر می شود تا راننده بتواند در زمان مقرر جهت کنترل و یا تعویض روغن ها و فیلترهای دستگاه ، به شبکه سرویس مراجعه نماید. ضمناً از نواقص احتمالی سرویس های انجام شده آگاهی یافته ، اقدام لازم را جهت رفع این نواقص به عمل آورد. توضیح اینکه این کارت در حال حاضر فقط برای دستگاه هایی که فاقد دفترچه سرویس و نگهداری هستند صادر می شود.
۲- دفترچه سرویس و نگهداری : در این دفترچه همه سرویس های دستگاه برای فواصل زمانی معین به طور اختصاصی پیش بینی شده است. این دفترچه همواره حتی در مأموریتها در داخل دستگاه نزد راننده قرار دارد تا وی بتواند به موقع از زمان سرویس ها مطلع شود. با انجام هر سرویس ، برگ مربوطه از دفترچه جدا شده ، به دفتر شبکه تحویل می شود تا در کارت کنترل سرویس ثبت گردد.
۳- کارت کنترل سرویس : این کارت در پرونده دستگاه در دفتر شبکه نگهداری می شود و محل جمع آوری اطلاعات اجمالی هر مرحله از سرویس دستگاه ها و باسکول لودر می باشد.

گردش عملیات سرویس و نگهداری دستگاه :
۱-  برای هر یک از دستگاه ها یک پرونده سرویس در دفتر شبکه سرویس و نگهداری شبکه ذیربط تشکیل شود . این پرونده محل بایگانی کارت کنترل سرویس و برگه سرویس های انجام شده دفترچه خواهد بود. اگر دستگاه به پروژه اعزام شود ، کارت کنترل در شبکه سرویس مرکز باقی خواهد ماند.
۲- برای سرویس دستگاه ها ، هر بار راننده با ملاحظه شماره کیلومتر و یا ساعت کارکرد دستگاه و مطابقت آن با سرویس قبلی که در روی دفترچه سرویس نوشته شده ، از زمان سرویس مطلع می گردد. ( در دستگاه های فاقد دفترچه ، راننده به کارت سرویس موجود در دستگاه رجوع می کند ) و با دستگاه به دایره سرویس مربوطه جهت اعزام سرویسکار خبر می دهد.
۳- متصدی مربوطه ، با مراجعه به مندرجات دفترچه دستگاه از نوع سرویس لازم مطلع می شود و دستگاه را به داخل کارگاه هدایت می کند. در صورت فعال بودن دستگاه سرویسکار به محل اعزام می شود.
۴- سرویس کار ضمن انجام سرویس های مندرج در پشت برگه سرویس دستگاه، جلوی سرویسهای انجام شده علامت گذاری می کند و چنانچه سرویسی از دفعات قبل باقی مانده و در روی این برگ سرویس قید شده بود ، آن را نیز انجام می دهد همچنین اگر به هر دلیل امکان انجام بعضی از سرویسها نبود ، آنها را روی برگ سرویس بعدی قید خواهد کرد و در پایان پس از امضای ته برگ دفترچه ، آن رابه دایره سرویس ارجاع می دهد.
۵- مسئول دایره ضمن کنترل انجام کلیه سرویس های لازم و صحت مندرجات ، ته برگ دفترچه را امضاء می نماید و در ضمن برگ سرویس را از دفترچه جدا از سرویس های انجام شده توسط متصدی شبکه سرویس از روی کارت سرویس دستگاه ، روی کارت سرویس موجود در پرونده درج می شود.
۶- اگر دستگاه به پروژه اعزام شده بود ، مسئول شبکه سرویس مرکز شعبه موظف است با مراجعه ماهیانه به محل اعزام دستگاه، ضمن کنترل انجام به موقع و صحیح سرویس کلیه دستگاه ها ، نسبت به جمع آوری برگه های دفترچه سرویس و نگاهداری )موجود در پرونده موقت ) اقدام کند تا پس از درج مطالب آنها در کارت کنترل سرویس دستگاه ، این برگه ها را در پرونده اصلی دستگاه بایگانی کند.
۷- کارت کنترل سرویس لازم است هر سال جمع بندی شده و با امضاء مسئول محترم شعبه ، به دفتر مرکزی ارسال شود. موارد استفاده از این کارت عبارتند از :
۷/۱- کنترل انجام به موقع سرویس های دستگاه توسط شبکه سرویس.
۷/۲-استخراج جمع هزینه سرویس و نگهداری دستگاه در فواصل زمانی معین .
۷/۳- گزارش اطلاعات سرویس و نگهداری دستگاه یاد شده به مدیران ذیربط .
۷/۴- بررسی میزان کارکرد دستگاه های مختلف.
۷/۵- برآورد بودجه لازم جهت عملیات سرویس و نگهداری.
۷/۶- کنترل حجم فعالیت سرویسکاران.

۸- در صورت انتقال خودرو یا ماشین آلات راهسازی از شعبه ای به شعبه دیگر ، لازم است پرونده اصلی سرویس و نگهداری آن نیز به شعبه جدید منتقل گردد.

تعمیر و نگهداری

ب) آنالیز روغن و ذرات فرسایشی
یکی از روش های کنترلی و نظارتی در زمینه مراقبت وضعیت ماشین آلات آنالیز روغن می باشد. در این روش کنترل مؤثر مدیریتی در بخش سرویس و نگهداری و کاهش مصرف روغن که به طور معمول در کتاب های سرویس و نگهداری در سرویس های دوره ای عمدتاً ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساعته تعویض می گردد و چه بسا این زمان سرویس با توجه به نوع و شرایط محیطی کار، مناسب برای تعویض روغن در دستگاه مورد نظر نباشد. در آزمایشات آنالیز روغن با توجه به ورود و نفوذ آلاینده های مختلف به درون سیستم های مکانیکی که امری اجتناب ناپذیر می باشد از طریق پایش وضعیت روغن درگیر با اجزاء تمهیداتی را برای پیشگیری از صدمات بیشتر اعمال می نمایند .در این آزمایشات از طریق اندازه گیری مقدارذرات معلق در روغن و اندازه گیری ویسکوزیته، نقطه اشتعال تعیین مقدار Total acid Number)TAN) و Total Base Number)TBN) می توان از طریق تحلیل نمودارها و نتایج حاصل از آزمایشات ، زمان تعویض دقیق روغن در آن دستگاه را به طور نسبتاً دقیق مشخص نمود که علاوه بر جلوگیری از مصرف بی رویه روغن که متأسفانه سالانه میلیونها لیتر روغن در کشور به علت عدم آگاهی از وضعیت روغن مصرف شده در دستگاه بی رویه تعویض می گردد، می توان موارد زیر را نیز مورد بررسی قرار داد :
۱- آگاهی از کیفیت روانکارها
۲- کنترل ورود آلوده کننده ها به داخل سیستم
۳- پیشگیری از فرسایش اجزاء داخل سیستم

تعمیر و نگهداری

ج ) استفاده از دستگاه های تصفیه سوخت و روغن در ماشین آلات
با استفاده از این دستگاه که به راحتی قابل نصب در سیستم سوخت رسانی و روغنکاری می باشد می توان مواد زائد را همزمان با گردش روغن و سوخت در سیستم تصفیه نمود و از مصرف بی رویه روغن جلوگیری نمود. با استفاده از این روش ، ذرات معلق در محلول با استفاده از تکنولوژی(Balanced charge Agglomeration)BCA که در واقع با متراکم کردن بارهای متعادل به وسیله پمپاژ سیالات نارسانا ذرات به طور مساوی با بارهای مثبت و منفی یونیزه شده و ذرات با بار مخالف با هم ترکیب می شوند و به ذرات بزرگتر تبدیل می شوند به طوری که می توان به سادگی با استفاده از فیلتر آنها را از محلول جدا ساخت. و بدین طریق می توان عمر مفید روغن در ماشین آلات را افزایش داد و با کاهش مواد زائد در سوخت موجب احتراق کامل و بهتر سوختن آن و افزایش توان و راندمان دستگاه را فراهم ساخت.

گروه صنعتی ماشین توزین یکی از مجموعه های صنعتی زیرمجموعه شرکت مهندسی هوشمند حسگر می باشد که بعنوان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول به کار می باشد.
تخصص گروه صنعتی ماشین توزین، تجهیز انواع ماشین آلات معدنی، صنعتی و کشاورزی و دامپروری به سیستم توزین می باشد و در این راستا تاکنون توانسته است بر روی مجموعه بزرگی از ماشین آلات همچون لودر، لیفتراک، جرثقیل، نوارنقاله، فیدرمیکسر و مخازن و سیلوها سیستم توزین دینامیک نصب نماید.همچنین گروه صنعتی ماشین توزین با توجه به تیم متخصص خود قادر به ساخت انواع سنسورهای اندازه گیری کمیت های مکانیکی همچون لودسل ها و پرشرسل ها و شتاب سنج ها می باشد.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up