نوارنقاله با توجه به اهمیت آن از نظر جنس، قیمت و کیفیت که در خطوط تولید دارد،
نوارنقاله با توجه به اهمیت آن از نظر جنس، قیمت و کیفیت که در خطوط تولید دارد، جزو قطعات یدکی خیلی حساس می باشد.از این رو نحوه خرید، بازرسی و کنترل کیفیت...
توزین نوارنقاله، باسکول نوارنقاله، توزین دینامیک، توزین پیوسته ، بلت اسکیل ، باسکول تسمه نقاله توزین نوار نقاله ، نوار نقاله توزین دار ، فروش سیستم توزین نوار نقاله ، قیمت توزین نوار نقاله
901
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-901,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-matoz,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

اقدامات لازم در راستای خرید نوارنقاله

اقدامات لازم در راستای خرید نوارنقاله

نوارنقاله با توجه به اهمیت آن از نظر جنس، قیمت و کیفیت که در خطوط تولید دارد، جزو قطعات یدکی خیلی حساس می باشد.

از این رو نحوه خرید، بازرسی و کنترل کیفیت و انبارداری آن حائز اهمیت می باشد. کنترل کیفیت اصلی نوارنقاله توسط تولید کننده آن، در مراحل مختلف تولید انجام می شود.

این کنترل ها در مواد اولیه، مراحل تولید و محصول نهایی توسط واحد کنترل کیفیت سازنده انجام می شود.

نتیجه کنترل های محصول در برگه ای تحت عنوان دیتاشیت به خریدار نوار نقاله ارائه می شود. مقاله حاضر به منظور بررسی صحت دیتاشیت ارسالی از سازنده توسط خریدار نوارنقاله، تدوین شده است.

خرید نوارنقاله

با توجه به اینکه مدت زمان انبارداری قطعات لاستیکی طبق استاندارد 2230 ISO ،حتی با بهترین شرایط انبارداری کم است و با توجه به پایه پلیمری آن ثابت نمی باشد،

لازم است درخواست خرید با درنظر گرفتن موجودی و میزان مصرف نوارنقاله صادر شود، به گونه ای که نوار نقاله بیش از حد نیاز خریداری نشود.

برای خرید نوارنقاله لازم است اطلاعات زیر به سازنده نوار نقاله ابلاغ گردد:

 • ابعاد نوار (عرض، ضخامت)
 • لایه های نوار (تعداد، ضخامت رو، ضخامت زیر، فاصله لایه ها)
 • نوار لاستیک کلاس (L H،K ،D ، یا V) استاندارد طبق ISO 22721،
 • کد منجیت تار و کد منجیت پود هر لایه B) ،P ،E یا D ) طبق استاندارد ISO 22721
 • خواص مکانیکی نوارنقاله (سختی، استحکام کششی طولی و عرضی، چسبندگی بین لایهای، استحکام پارگی، مقاومت سایشی (نوارهای تحت سایش)، مقاومت شیمیایی (نوارهای در تماس با محیط مهاجم)، مقاومت حرارتی (نوارهای در معرض حرارت))
 • شرایط کاری و محیطی نوارنقاله و اطلاعات متریال حمل شونده توسط نوار نقاله سازنده بر اساس اطلاعات دریافتی از کارفرما، نوارنقاله را ساخته و ارسال می نماید. لازم است سازنده برای هر رول نوارنقاله ارسالی، گواهی شامل خواص نوار و ابعاد آن ارائه نماید.

با توجه به اینکه برای انجام تستهای بازرسی نیاز به نمونه میباشد، لذا لازم است هنگام سفارش خرید، هر رول نوار نقاله حداقل با طول 50 سانتیمتر بیشتر سفارش گردد.

کنترل نوارنقاله

پس از رسیدن نوار نقاله به کارخانه خریدار، کارفرما، به صورت رندم، نمونهای مستطیل شکل به گونه ای از نوارنقاله جدا نمایند که واحد آزمایشگاه بتواند جهت انجام هر یک از تستهای زیر، نمونه های استاندارد را استخراج نماید و تست کند:

 • استحکام کششی طولی و عرضی (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 12)
 • چسبندگی بین لایهای (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 11)
 • مقاومت پارگی (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 14)
 • مقاومت سایشی (برای نوارهای تحت سایش) (طبق استاندارد (D5963 ASTM)
 • مقاومت شیمیایی (برای نوارهای در تماس با محیط مهاجم) (طبق استاندارد D471 ASTM با استفاده از حلال در تماس در ناحیه و بررسی تست استحکام کششی طولی بعد از غوطهوری)،
 • مقاومت حرارتی (برای نوارهای در معرض حرارت) (طبق استاندارد D573 ASTM بررسی تست استحکام کششی طولی بعد از آون)

2- نحوه برش نمونه ها:

نوارنقاله

 1. نمونه استحکام کششی طولی
 2. نمونه استحکام کششی عرضی
 3. نمونه چسبندگی بین لایهای
 4. نمونه مقاومت پارگی از رو
 5. نمونه مقاومت پارگی از زیر
 6. نمونه اضافی استحکام کششی طولی به منظور بررسی مقاومت شیمیایی یا حرارتی
 7. نمونه های قرص سایشی

سپس لازم است، کنترلهای ابعادی (شامل محاسبه طول، اندازهگیری عرض، ضخامت کل، ضخامت لایه رو، ضخامت لایه زیر، فاصله منجیتها، تعداد لایه های منجیت) و کنترل سختی انجام شود. تلورانسهای مربوطه طبق استاندارد 22721 ISO کنترل گردد.

طول نوار نقاله بسته بندی شده به صورت رول، به دو روش قابل انجام است:

روش اول: روش استفاده از قطر میانگین:

روش دوم: روش حلقه های متحدالمرکز:

L=πn(D+t(n-1))

در این روابط: L :

طول نوار نقاله پیچیده شده روی رول، برحسب mm

n: تعداد حلقه های نوارنقاله پیچیده شده روی رول

Di :قطر کوچکترین حلقه نوارنقاله پیچیده شده روی رول، برحسب mm

Do: قطر بزرگترین حلقه نوارنقاله پیچیده شده روی رول، برحسب mm

t: ضخامت نوارنقاله پیچیده شده روی رول، برحسب mm

روش قطرمیانگین ساده تر است اما روش حلقه های متحدالمرکز دقیق تر است.

طول بدست آمده از روش قطر میانگین به اندازه πnt از طول بدست آمده از روش حلقه های متحدالمرکز، بیشتر است.

بهتر است سازنده به منظور ردیابی نوارنقاله های نصب شده، در فواصل مشخص، نام تولید کننده و تاریخ تولید را بر روی سطح بالایی نوارنقاله حک نماید.

لازم است نوارنقاله بر روی شفت مناسب پیچیده شده باشد و بسته بندی نوارنقاله به گونه ای باشد(ایمنی نوار نقاله) که بار بر روی لایه های آن به صورت یکنواخت توزیع شود و وزن نوار بر روی شفت مرکزی تحمیل شود.

نباید در اثر بسته بندی نامناسب، تغییر شکل حین انبارداری و یا حمل و نقل در نوارنقاله بوجود آید، همچنین نباید محدودیتی در باز کردن نوار و استفاده از آن وجود داشته باشد.

نوارنقاله لازم است در پوشش ضد نور آفتاب، رطوبت و گرد و خاک از سازنده تحویل گرفته شود و در همان بسته بندی انبارداری شود.

لازم است در کنار رول نوار نقاله، نام سازنده، تاریخ تولید، علامت گذاری لایه روی نوارنقاله و محل انتهای نوار مشخص شده باشد.

لازم است پس از باز شدن بسته بندی به منظور نمونه برداری، بسته بندی مجدد به گونه ای انجام گردد که از ورودی آلودگی به داخل آن جلوگیری شود.

انبارداری نوارنقاله

پس از انجام کنترل های لازم و مقایسه نتایج تست های انجام شده با دیتاشیت ارائه شده از جانب سازنده و خواصی که ضمن سفارش خرید به سازنده ابلاغ شده بود،

نوار نقاله ها با بسته بندی اصلی خود، در شرایط محیطی مناسب طبق استاندارد 2230 )ISO در دمای زیر 25 درجه سلسیوس، به دور از حرارت، تشعشعات یونیزه کننده،

اوزون، مواد شیمیایی، گرد و خاک و نور مستقیم خورشید، در رطوبت کمتر از 70 ،%با فاصله کافی از اجسام نوک تیز و برنده و بدون این که تغییر شکل در اثر بار خارجی به نوار اعمال گردد) نگهداری شود.

همچنین لازم است به صورت دوره ای (برای مثال هر ماه)، رول نوار نقاله به میزان 45 درجه چرخش داده شود، تا نوارنقاله در اثر وزن خود دچار تغییر شکل نشود.

لازم است در زمان نیاز به نوارنقاله های انبار شده، رولهای نوارنقاله با رعایت FIFO استفاده شوند، بدین معنی که نوارنقاله هایی که زودتر ساخته شده اند، زودتر مصرف شوند.

طبق استاندارد 2230 ISO ،در صورتی که اقلام نوارنقاله خریداری شده از جنس SBR/NR یا PU باشند،

لازم است پس از پنج سال از زمان ساخت و انبارداری در شرایط اعلام شده در همین استاندارد، تست های بازرسی مجددا انجام پذیرد و موارد معیوب از انبار خارج شوند.

این زمان برای نوارنقاله های با جنس NBR و CR که حساسیت کمتر به تخریب Aging دارند، هفت سال و برای نوارنقاله های با جنس EPDM و سیلیکون که مقاومت بالایی در برابر تخریب Aging دارند ده سال می باشد.

باسکول نوارنقاله

یکی از تجهیزات مورد نیاز نوار نقاله با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کنترل و مدیریت بار عبوری که می توان از طریق آن گزارشات بار عبوری در هر لحظه و زمان و مقان آن را مدیریت کرد نصب باسکول بر روی نوار نقاله است

باسکول نوار نقاله یکی از محصولات گروه صنعتی ماشین توزین است که با نصب این سیستم می توان مقدار وزن عبوری بر روی نوار نقاله را با دقت 9/99 درصد اندازه گیری نمود

و همچنین امکان گزارشگیری را فراهم نموده که می توان به صورت روزانه،هفتگی، ماهانه گزارشات ریز بار عبوری و جمع تناژ آن را به دست آورد

این سیستم که توزین نوار نقاله نام دارد در بیشتر کارخانجات ها و معادن نصب گردده و کمک بزرگی به مدیران و تولیدی نموده است

 

بدون نظر

ارسال نظر

Call Now Button